Tag: thuốc tiêm ngừa thai

1 year ago 0 82
1 . Vòng âm đạo Vòng âm đạo là một vòng nhựa mềm đi vào bên trong âm ...