Tag: thai

8 months ago 0 73
Thuốc diệt tinh trùng Thuốc có chứa một chất có thể giết chết tinh trùng. Một số loại ...
8 months ago 0 57
1 . Vòng âm đạo Vòng âm đạo là một vòng nhựa mềm đi vào bên trong âm ...