Tag: Saori Hara

2 years ago 0 250
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, đất nước Nhật Bản dần như quyệt kệ vì sự tàn ...