Tag: que tránh thai

8 months ago 0 57
1 . Vòng âm đạo Vòng âm đạo là một vòng nhựa mềm đi vào bên trong âm ...