Tag: que tránh thai

9 months ago 0 59
1 . Vòng âm đạo Vòng âm đạo là một vòng nhựa mềm đi vào bên trong âm ...