Tag: Miếng dán ngừa thai

9 months ago 0 76
Thuốc diệt tinh trùng Thuốc có chứa một chất có thể giết chết tinh trùng. Một số loại ...