Tag: Màng trinh

10 months ago 0 60
Màng trinh ở đâu? Màng trinh chỉ đơn giản là một lớp màng dày 1-2cm nằm ở miệng ...