Tag: Màng trinh

1 year ago 0 89
Màng trinh ở đâu? Màng trinh chỉ đơn giản là một lớp màng dày 1-2cm nằm ở miệng ...