Privacy Policy

Chúng Tôi Là Ai

Trang web chính thức: https://webphimsex.org

Chính Sách Bảo Mật

Khi đang sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web và hoàn toàn bí mật, chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và bí mật của bạn được đặt lên hàng đầu của xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Các thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ và sử dụng nội bộ, bằng một cách nào đó thông tin của bạn về những lần bạn tham gia tìm hiểu về website chúng tôi nhằm mục đích để phục vụ các bạn tốt hơn mà thôi.

COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba. 

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác.